Diensten

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft een tweetal doelgroepen. Wij richten ons primair op op locale en regionale accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren en andere financiële dienstverleners, gevestigd in heel Nederland.
Deze kantoren hebben doorgaans zelf onvoldoende massa om een kwalitatief hoogwaardige fiscale en juridische adviesgroep in het leven te houden en hebben vanuit die positie behoefte aan externe fiscale ondersteuning. Deze ondersteuning, die wij op het door hen gewenste moment bieden, houdt in concreto het volgende in:

Doorgaans communiceren wij over een bepaalde casus uitsluitend met de betreffende financiële dienstverlener. Desgewenst kan deze ondersteuning echter ook rechtstreeks aan de betreffende cliënt plaatsvinden, zij het dat wij onze eigen relatie zelf steeds weer als onze eigenlijke opdrachtgever blijven zien. Over alles wat wij doen rapporteren wij daarom rechtstreeks aan hem.

Naast bovengenoemde doelgroep, werken wij ook rechtstreeks voor een groep van eigen cliënten; meer specifiek: ondernemers uit alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf en vermogende particulieren. Directeuren-grootaandeelhouders beschouwen wij daarbij ook als ondernemers. Voor deze cliënten verzorgen wij hun fiscale administratie en aangiften.

In zekere mate houden wij ons ook bezig met juridische advisering, en wel uitsluitend indien en voorzover dit aanpalend is aan onze fiscale adviespraktijk. Wij beperken ons dan ook tot het ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht en dergelijke). Vooral op het gebied van het opstellen van overeenkomsten (maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, overnamecontracten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, geldleningsovereenkomsten, franchisecontracten, freelance-overeenkomsten en dergelijke) hebben wij meer dan gemiddeld kennis en ervaring in huis.